Naša filozofija

Naša filozofija

■ Naši izdelki so v skladu z Ecocertovimi smernicami ekološke in organske kozmetike.

■ Uporabljamo naravne sestavine, pridobljene z organskim poljedelstvom in nabrane na način, ki nima negativnega vpliva na okolje, saj se borimo proti zastrupljanju in uničevanju narave s kemičnimi sredstvi.

Nasprotujemo testiranju na živalih, saj menimo, da je nepotrebno in kruto.

■ Poskrbeli smo, da se embalaže naših izdelkov lahko reciklirajo.

■ Ker delujemo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, je ohranjanje biološke raznolikosti, okoljskega ravnovesja in naravne lepote v samem srcu naše filozofije.

■ Prizadevamo si za etično, humano in pravično partnerstvo z lokalnimi proizvajalci in pridelovalci ter tistimi iz manj razvitih delov sveta.

Užitek ob uporabi, visoka učinkovitost in privlačnost so glavna vodila pri snovanju naših izdelkov.

ecocert and cosmebio logos

poppy_philosophy

bamboo_philosophy