OBVESTILO O OBVEZNOSTI IZDAJE, PREVZEMA IN ZADRŽANJA RAČUNA